CÔNG CỤ HỖ TRỢ THÔNG TIN THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT

Chức năng chính của hệ thống là cho phép người dùng trực tiếp tra cứu thông tin thu truyền hình số mặt đất tại một địa điểm cụ thể và khuyến cáo hướng quay ăng-ten để thu xem truyền hình số mặt đất tốt nhất. Các thông tin có thể tra cứu được ứng với một vị trí xác định cụ thể như sau:
 
- Các kênh tần số có thể thu được và mức tín hiệu thu;
- Các kênh chương trình có thể thu xem được;
- Thông tin về đơn vị truyền dẫn, phát sóng;
 
Địa chỉ truy cập vào Hệ thống: http://thudtv.rfd.gov.vn:99/user_interface/


 

2018-09-03
0904771912