Kho ứng dụng

Sắp xếp:

ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN ANDROID TIVI BOX BẰNG ĐIỆN THOẠI

Tương ứng với mỗi dòng chip trên Android TV Box sẽ có 1 ứng dụng riêng để điều khiển bằng điện thoại

Trước khi tải ứng dụng điều khiển, bạn cần xác định rõ Android Box của bạn đang sử dụng dòng chip nào để tải ứng dụng phù hợp.

Các ứng dụng này chỉ sử dụng được trên hệ điều hành Android, chưa có ứng dụng dành cho iOS.

Chúng tôi giới thiệu ứng dụng điều khiển dành cho các dòng chip AMLogic, Rockchip.

Đặc biệt có hướng dẫn điều khiển Youtube trên Android TV Box bằng điện thoại.

0904771912